czech slovak

DÔLEŽITÉ ODKAZY
DOPRAVA A PLATBY
AKO NAKUPOVAŤ
OBCHODNÉ PODMIENKY

AKO VYBRAŤ SPRÁVNU VEĽKOSŤ
TOPÁNOK


OZNAMOVACIA POVINNOSŤ EET
Podľa zákona č. 112/2016 Sb. o evidencii tržieb v ČR je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovat prijatú tržbu správcovi daní online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín

Všetky práva vyhradené. Kopírovanie častí alebo celého obsahu webu vrátane jeho textov a štylizáciou, grafických prvkov a fotografií je povolené iba so súhlasom prevádzkovateľa. Fotografie použité ako hlavný fotografie produktov na webe sú majetkom prevádzkovateľa. Jednotlivé časti fotografií a detailné fotografie sú majetkom výrobcu.

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

www.freestyle-dance.sk
info@freestyle-dance.sk
tel: +420 725 649 007, +420 725 279 951
napíšte nám

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Úvodné informácie a základné pojmy

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a prevádzkovateľa webových stránok www.freestyle-dance.sk a kupujúceho .
Predávajúcim a prevádzkovateľom www.freestyle-dance.sk je spoločnosť Kamila Otcovská so sídlom Zrenjaninská 345 / 17 , 41503 Teplice, ČR , IČO : 86995413 , fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona nezapísaná v OR ( ďalej len predávajúci ) .
Kupujúcim sa rozumie registrovaná alebo neregistrovaná osoba , ktorá odošle záväznú objednávku prostredníctvom www.freestyle-dance.sk ( ďalej len kupujúci ) .
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky . Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ , riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40 / 1964 Zb . ) a zákonom o ochrane spotrebiteľa ( č. 634 / 1992 Zb . ) .

Kúpna zmluva
Kúpna zmluva vzniká na základe objednávky kupujúceho , tzn . odoslaním objednávky kupujúcim a jej doručením predávajúcemu . Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom ( čo znamená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho ) .

Od uzavretia zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti z kúpnej zmluvy riadiacej sa týmito podmienkami . Kupujúci zaslaním objednávky a uzavretím zmluvy potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí . Tieto obchodné podmienky tvoria právne neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy .

Podmienkou platnosti objednávky je riadne a pravdivé vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí . Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávke . Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúcich po jeho zaplatení a prevzatí príjemcom .

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade , že sa objednaný tovar už prestal vyrábať, alebo sa už nedováža , alebo došlo k zmenám výroby alebo iných faktorov , ktoré výrazným spôsobom zmenili cenu tovaru . Ak by k takýmto udalostiam došlo , bude predávajúci kupujúceho kontaktovať , aby bolo dohodnuté , ako sa bude ďalej postupovať . Ak v tomto okamihu už došlo k uhradeniu objednávky kupujúcim , bude mu uhradená suma vrátená spôsobom , ktorý si obe zmluvné strany odsúhlasia.

Právo na zmenu ceny
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien . Ceny objednaného tovaru sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky . Keď je nová cena tovaru totožná alebo nižšia ako v objednávke , nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky . Ak došlo k zmenám výroby, alebo iným faktorom, ktoré výrazným spôsobom zmenili cenu tovaru a ak je táto nová cena vyššia ako cena uvedená v objednávke , má predávajúci povinnosť informovať kupujúceho o tejto skutočnosti . Ten potom môže novú cenu prijať alebo objednávku , eventuálne jej časť , u ktorej sa zmena ceny týka , zrušiť .

Kupujúci má právo podľa novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru . Ak sa tak rozhodne , musí nepoškodený tovar , bez známok užívania alebo opotrebovania a kompletný vrátane originálnych ceduliek a visačiek , poslať späť v uvedenej lehote , riadne zabalené v igelitovom obale alebo fólii a v kartóne , aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave . Tovar musí byť vždy riadne poistený na jeho kúpnu hodnotu .
Predávajúci si vyhradzuje podľa zákona právo vrátenú sumu ponížiť o hodnotu NÁHRADY ŠKODY , ktorá zodpovedá poškodeniu . Napríklad tovar vrátený bez visačiek je už ako nový tovar nepredajný , teda bude z hodnoty nového tovaru odčítaná hodnota zodpovedajúca za túto nevýhodu .
Ak tovar zašlete Slovenskou poštou, je potrebné zaslať ho doporučene, alebo v inej "vyššej " forme poštových služieb, vždy však poistený na kúpnu hodnotu tovaru s dokladom o odoslaní . Do balíčka je prikladaný originál doklad o kúpe tovaru .

Tovar zasiela kupujúci späť na vlastné náklady .
Ak dôjde počas prepravy k strate tovaru alebo jeho poškodeniu, bude kupujúcemu vrátená hodnota tovaru v okamihu , kedy dopravca prešetrí situáciu a reklamáciu vyhodnotí , na čo má zo zákona 30 dní .
Pokiaľ nebude tovar poistený na kúpnu hodnotu a dôjde počas prepravy k jeho strate alebo poškodeniu, bude kupujúcemu vrátená len hodnota tovaru , na ktorú späť zaslaný tovar poistil .
Pre splnenie 14 dennej lehoty je podstatný a rozhodujúci dátum odoslania . To znamená , že dátum spätného odoslania musí byť najneskôr štrnástym dňom odo dňa prevzatia tovaru od Slovenskej pošty .
Tovar nie je možné vracať na dobierku !

Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci obratom kupujúcemu vráti späť odpovedajúcu čiastku prevodom na účet uvedený pri vrátení tovaru .

Zrušenie objednávky pred jej vyexpedovaním

V prípade , že sa kupujúci rozhodne objednávku v stave predchádzajúcej stave objednávky "expedovaný" zrušiť, je povinný o tomto informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára ( pozri Kontakt ) , kedy je nevyhnutne nutné uviesť meno a priezvisko a telefonický kontakt pre overenie oprávnenia . Pokiaľ bude kupujúci objednávku rušiť telefonicky , bude vyzvaný k následnému zaslanie písomného zrušenia objednávky jedným z vyššie uvedených spôsobov .

Ak bola už objednávka vyexpedovaná , nie je jej zrušenie možné a bude nutné postupovať rovnako ako pri vrátení tovaru podľa bodu " Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho , vrátenie tovaru , " zrušenie objednávky " podľa novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru .


!!! Neprevzatia tovaru od dopravcu !!! nie je právoplatným odstúpením od kúpnej zmluvy .

Vďaka zákazníkom, ktorí si objednali tovar a potom ho nevyzdvihli sme nútení pristúpiť k vymáhaniu pohľadávok za nevyzdvihnutý tovar vymahačskou firmou . Podrobné informácie nájdete nižšie a sú súčasťou obchodných podmienok . UPOZORNENIE : Každá objednávka je záväzná ( Občiansky zákonník § 544-545 , zákon č 40 / 1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok . Zákazníci , ktorý si objednajú tovar a následne si nevyzdvihnú expedovanu zásielku platenú vopred alebo na dobierku , budú kontaktovaný a bude im ponúknuté dodanie tovaru po zaplatení nákladov na márnu dopravu platby na účet, v prípade dobierky bude ponúknuté uhradenie objednávky platby na účet vr. márnej dopravy . V prípade, že zákazník dohodnutý spôsob vysporiadania neakceptuje , bude zverejnený v registri dlžníkov a bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok ( tzv. zmluvná pokuta ) vo výške 32. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške . Upozorňujeme , že všetky nesplatené pohľadávky ( neuhradené zmluvné pokuty ) , budú podstúpené odovzdané na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených .
Objednávky sú vybavované a odosielané , v prípade že je tovar skladom , do 24 hodín . Zákazník je o vybavení a expedícii objednávky informovaný mailom . V prípade , že si prajete objednávku zrušiť pred odoslaním , kontaktujte nás telefonicky na kontaktné tel.č.

Vzhľadom k tomu , že sa snažíme našim zákazníkom vyjsť v ústrety, objednávky so spôsobom platby vopred bankovým prevodom a neuhradené nebudeme pokutovať , hoci je potvrdená objednávka podľa obchodných podmienok záväzná .
Ak sa rozhodnete objednávku stornovať , informujte nás telefonicky alebo na našej elektronickej adrese . Po prijatí Vašej požiadavky budete o stornovaní objednávky do 24 hod informovaný - bude Vám zaslané potvrdenie o stornovaní objednávky . Ak sa tak nestane , požiadavku prosím opakujte , môže sa stať , že Váš email nedostaneme a nemožno tak objednávky včas a riadne stornovať.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí . Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť . Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy .

Výmena tovaru

V prípade záujmu o vrátenie tovaru je možné tovar vrátiť do 14 dní - pozri tieto obchodné podmienky bod " Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho , vrátenie tovaru , zrušenie objednávky " .

Ak máte záujem o výmenu , spojte sa s nami prostredníctvom e - mailu alebo kontaktného formulára ( pozri Kontakt ) , kedy je nevyhnutne nutné uviesť meno a priezvisko , variabilný symbol objednávky , tj č objednávky , alebo č faktúry a prihlasovacie údaje do e - shopu pre overenie oprávnenosti k zrušeniu objednávky . Uveďte tiež , z akého dôvodu máte záujem o výmenu a o aký tovar máte v rámci výmeny záujem . Ak budete o výmenu žiadať telefonicky , budete vyzvaný k následnému zaslaniu písomnej žiadosti o výmenu jedným z vyššie uvedených spôsobov . Nový tovar bude zaslaný na rovnakú adresu , ktorá bola v pôvodnej objednávke uvedená ako adresa dodania , ak nebude uplatňovaná jej zmena .
Výmena je možná iba v prípade , že bude tovar odoslaný späť predávajúcemu do 14 dní so všetkými náležitosťami stanovenými v týchto obchodných podmienkach bod " Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho , vrátenie tovaru , zrušenie objednávky " . Po obdržaní späť zaslaného tovaru predávajúcim bude nový tovar expedovať na základe dohovoreného spôsobu dopravy a platby .

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok stanovuje postup predávajúceho a kupujúceho pri prípadnej reklamácii zakúpeného tovaru . Prípadné reklamácie sú vybavené v súlade s týmto reklamačným poriadkom a právnym poriadkom platným v SR . Reklamáciu možno vykonať a uznať iba v prípade , že je tovar v záručnej dobe .
Na www.freestyle-dance.sk si dobre uvedomujeme , že žiadna nutná reklamácia nie je pre kupujúceho príjemnou záležitosťou , preto sa budeme snažiť o čo najmenej zaťažujúci postup pri jej vybavení .


záručná doba

Zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja ( uzavretie kúpnej zmluvy ) . Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci ( alebo ich častí) spôsobené používaním . Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu .

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené :
- Neodborným použitím veci
- Mechanickým poškodením alebo opotrebením veci spôsobené jej užívaním
- Živelnými pohromami ( vodou , ohňom , bleskom )
- Inými vonkajšími vplyvmi

Ďalej sa záruka nevzťahuje na veci :
- Reklamované po záručnej dobe
- Na ktorých boli porušené ochranné známky alebo pečate výrobcu
- Ktoré boli neodborne inštalované , upravované či opravované
- Ktoré boli použité v rozpore s priloženým návodom na obsluhu
- U ktorých bude predložený pozmenený záručný list , či doklad o predaji veci

reklamácia tovaru

- V prípade , že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu , ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním , ale vadou samotného výrobku , má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru .

- Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie je dobré o tejto skutočnosti vopred informovať predávajúceho prostredníctvom e - mailu najlepšie telefonicky ( pozri Kontakt ) .

- Najlepšou formou je zaslanie fotodokumentácie prostredníctvom e - mailu ešte pred začatím reklamačného konania , čím sa kupujúci vyhne predošlému vynaloženia finančných nákladov na zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu v prípade , že by vady neboli vyhodnotené ako oprávnené k reklamácii .

- Reklamáciu kupujúci uplatňuje priamo u predávajúceho zaslaním reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho ( pozri Kontakt ) . Spôsob a podmienky pre zaslanie reklamovaného tovaru je rovnaký ako v bode " Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho , vrátenie tovaru , zrušenie objednávky " . Predávajúci posúdi alebo odovzdá na posúdenie oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie . Zákonná lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní .
- Kupujúci je povinný pri reklamácii uviesť aké vady boli u zakúpeného tovaru zistené a je nutné zaslať alebo predložiť všetky doklady súvisiace s kúpou tovaru : doklad o zaplatení tovaru , prípadne záručný list , ak bol vystavený , presný popis závady , kontakt na Vašu osobu .

- Nárok má kupujúci podľa posúdenia vady na tieto spôsoby vybavenia reklamácie : bezplatné odstránenie vady veci , primeranú zľavu z ceny veci alebo výmenu veci . Ak nie je možná ani jedna z uvedených možností , má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny

V prípade pochybností či nejasností s možnosťami použitia predávanej veci odporúčame vopred kontaktovať predávajúceho a predísť tak prípadným budúcim nejasnostiam a nedorozumeniam spôsobených technickými vlastnosťami niektorých výrobkov či inými okolnosťami .

O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje predávajúci . Pri neoprávnenej reklamácii , ak nebude zistená reklamovaná vada , alebo ak pôjde o vadu , na ktorú sa nevzťahuje poskytnutá záruka , môže predávajúci požadovať úhradu všetkých vzniknutých nákladov .

ako nakupovať

Postup, ako sa na našom e - shope www.freestyle-dance.sk orientovať , ako tovar vložiť do košíka , ako objednávku upraviť atp . nájdete v sekcii Ako nakupovať , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok .

Platobné a dodacie podmienky

Podrobnosti v sekcii Doprava a platby , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok .